Obwieszczenie AU.6730.138.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKÓW GAZU PROPAN-BUTAN PODZIEMNYCH (POSADOWIONYCH JAKO ZAKOPCOWANE) O POJ DO 9,2 M3 - 2 SZT WRAZ Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ ODPAROWNIA GAZU NA POTRZEBY KOTŁOWNI NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAK DZIAŁKA NR 165/8, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf