Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE PRZY PLACU WOLNOŚCI IM. JANA PAWŁA II nr 5 na terenie działki nr 2534/2, ark. mapy 38, obręb Miasto Pleszew.
Pobierz dokument - format pdf