Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpna 2015r.

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpna 2015r. o zakończeniu postępowania i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników gazu propan-butan podziemnych (posadowionych jako zakopcowane) o pojemności do 9,3 m3 - 2 szt. wraz z instalacją technologiczną odparowania gazu na potrzeby kotłowni na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 165/8, arkusz mapy 1 obręb Taczanów Drugi, gm. Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf