Wykaz z dnia 18-08-2015 r.

Wykaz z dnia 18-08-2015 r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne położonych w Kowalewie - działki nr 8/1, 8/2 i 8/3.

Pobierz dokument - format pdf