Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 (pobierz pdf)