Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014 (pobierz pdf)