Obwieszczenie AU.6733.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV – skablowanie przęsła linii napowietrznej przebiegającego pod linią WN 110 kV w miejscowości Pleszew – Zielona Łąka "

Pobierz dokument - format pdf