Obwieszczenie AU.6721.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.08.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf