Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE na terenie działek nr 129, 128, 233/2, 145/7, 145/8, 127/4, 121, 140/5 (am.2), obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf