Uchwała Nr SO-0953/25/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2015r.

Uchwała Nr SO-0953/25/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwcze półrocze 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf