Zawiadomienie GK.6220.17.4.2015.MCh

Zawiadomienie GK.6220.17.4.2015.MCh z dnia 14 września 2015 r. o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Przebudowie ulicy Taczanowskiego w Zielonej Łące”.

Pobierz dokument - format pdf