Wykaz z dnia 07-10-2015

Wykaz z dnia 07-10-2015 - nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Kowalewie, zapisanej w KW nr KZ1P/00020099/9, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 5/3 o pow. 0,0753 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz wykaz - format pdf