Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 30 września 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 30 września 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej 5288P na odcinku Taczanów Drugi - Sowina"

Pobierz obwieszczenie - format pdf