Obwieszczenie AU.6733.15.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończoniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY SZKLANEJ W MIEJSCOWOŚCI PIEKARZEW"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf