Obwieszczenie AU.6733.16.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf