Obwieszczenie AU.6733.18.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15Kv"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf