Obwieszczenie AU.6733.19.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE SOWINA - CHRZANÓW NA TERENIE DZIAŁKI NR 28, AM.3, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW "

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf