Obwieszczenie AU.6733.20.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2015 z dnia 15 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO I WODOCIĄGU

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf