Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 15 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY PARKOWEJ W LENARTOWICACH

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf