Obwieszczenie GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015

Zawiadomienie GK.6220.16.9.2014.2015.MCh z dnia 20.10.2015 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.

Pobierz dokument - format pdf