Wykaz z dnia 22.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 45 położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 na działkach oznaczonych nr 3041/1,3041/2, 3022/1, 3022/2, 3042/1, 3042/2 o łącznej pow. 3.999 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017281/8.

Pobierz dokument - format pdf