Obwieszczenie AU.6720.20.2015 z dnia 30 października 2015 r.

Obwieszczenie AU.6720.20.2015 z dnia 30 października 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf