Działania podejmowane przez samorząd gminy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Ze względu na rozmiar opracowania dokument przygotowano wyłącznie w formacie pdf 
 
dokument w formacie pdf