Wykaz z dnia 06.11.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Kowalewie, zapisanej w KW nr KZ1P/00008780/0, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 8/1 i 8/3 o pow. łącznej 1,1644 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Pobierz dokument - format pdf