Protokół nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 3 września 2015 r.

Protokół nr VII/2015 z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 3 września 2015 r.