Protokół nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2015 r.

Protokół nr VIII/2015 z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 września 2015 r.