Obwieszczenie AU.6733.25.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIŚNIOWEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 288/1, 287 AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf