Obwieszczenie AU.6733.26.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.26.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KASZTANOWEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 336, 3070/1, 249, 425, 354, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf