Ogłoszenie z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017536/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 218/3 o pow. 588 m².

Pobierz dokument - format pdf