Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PLESZEW – TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1194/4, 1219, 1229/1, 1230/1, 1231/2, AM.21, MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf