Wykaz z dnia 27.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, nieruchomość zabudowaną o pow. 3.200 m² stanowiącą basen kąpielowy otwarty wraz z budynkiem do jego obsługi o pow. użytk. 388,70 m2, zapisaną w ewidencji gruntów, jako część działki nr 2487, ark. m 39, KW KZ1P/00017841/2 położoną w Pleszewie przy ul. Al. Mickiewicza 6, na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf