Obwieszczenie AU.6721.61.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf