Gospodarowanie majątkiem gminnym.

Dokument opracowano w formacie pdf
 
Dokumenty do wglądu w Biurze Rady Miejskiej - Rynek 1, p.206