Uchwała Nr SO-0957/29/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r.

Uchwała Nr SO-0957/29/3/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej progrnozy finasowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf