Obwieszczenie AU.6733.30.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W SUCHORZEWIE UL. KOWALEWSKIEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 71/8, AM.24 I 1, AM.25, OBRĘB SUCHORZEW GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf