Obwieszczenie AU.6733.31.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE dn 90 mm O DŁUGOŚCI OK. 3000 M W ULICACH WYSPIAŃSKIEGO, PIASKI, NIEPODLEGŁOŚCI W PLESZEWIE ORAZ W ULICY PIASKOWEJ W ZIELONEJ ŁĄCE NA TERENIE DZIAŁEK NR 71/8, AM.24 I 1, AM.25, OBRĘB SUCHORZEW GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf