Zawiadomienie GK.6220.18.5.2015.MCh z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy drobiu o początkowej obsadzie 3287,2 DJP z zapleczem w m. Bronów - dz. nr 6 i 7, ark. mapy 1".

Pobierz dokument - format pdf