Ogłoszenie z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kowalewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 8/1 o pow. 0,7628 ha oraz nr 8/3 o pow. 0,4016 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00008780/0.

Pobierz dokument - format pdf