Zawiadomienie GK.6220.26.4.2015.MCh

Zawiadomienie GK.6220.26.4.2015.MCh o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania zmiany decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn „Remont i przebudowa kanału ogólnospławnego wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w centrum Pleszewa realizowane w ramach uporządkowania Gospodarki ściekowej w aglomeracji Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf