Protokół nr X/2015 z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015 r.

Protokół nr X/2015 z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2015 r.