Zawiadomienie GK.6220.6.2016.MCh z dnia 04.02.2016

Zawiadomienie GK.6220.6.2016.MCh z dnia 04.02.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf