Wykaz z dnia 10 lutego 2016 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1071 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
Pobierz dokument - format pdf