Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CIĄGU UL. BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT I PRZEBUDOWA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO OD UL. HALLERA DO PLACU KOŚCIUSZKI WRAZ Z ROZDZIELENIEM KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W CENTRUM PLESZEWA NA TERENIE DZIAŁEK NR 1003/2, am. 21, obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf