Wykaz z dnia 21-03-2016

Wykaz z dnia 21-03-2016 działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz  dokument - format pdf