Zawiadomienie GK.6220.9.4.2015.MCh z dnia 31.03.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Malinowej, Zbożowej w Zielonej Łące.
 
Pobierz dokument - format pdf