Zawiadomienie GK. 6220.16.13.2014.2015.MCh z dnia 04.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Baranówek na działce 23/29, obręb Nowa Wieś”.
 
Pobierz dokument - format pdf