Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA” NA TERENIE DZIAŁEK NR 300, 301, 302, 313/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf