Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORZKWY na terenie działek nr 24, i 25/22, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf