Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM CZĘŚCI OBIEKTU NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOWINIE BŁOTNEJ na terenie działek nr 384 I 385 (am.1), obręb Sowina Błotna.
 
Pobierz dokument - format pdf