Ogłoszenie z dnia 12.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz.10°° II rokowania po trzech przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o powierzchni 403 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf